Witamy w systemie elektronicznej rekrutacji!!

     Akademia Kujawsko-Pomorska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia, uruchomiła Rekrutację przez Internet. W celu zgłoszenia chęci studiowania w AKP należy wypełnić w kolejnych krokach formularz rejestracji.

     Informujemy, że na podstawie danych wprowadzanych przez Państwa w trakcie rejestracji internetowej, generowane jest podanie na studia. Na tej podstawie będą sporządzone dokumenty tj.: umowa o naukę i legitymacja studencka. W związku z powyższym prosimy o rzetelne wprowadzanie informacji.


1. Kierunek i rodzaj studiów

Proszę wybrać formę studiów.
Proszę rodzaj studiów.
Proszę wybrać kierunek.
Proszę wybrać zakres.
Proszę wybrać wydział.

2. Dane osobowe

Proszę podać imię.
Proszę podać nazwisko.
Proszę podać miejce urodzenia.
Proszę podać pesel.
Proszę podać datę urodzenia.
Proszę podać imię ojca.
Proszę podać imię matki.
Proszę wybrać narodowość.

3. Dane teleadresowe

Proszę podać numer telefonu.
Proszę podać adres email.

Adres zameldowania
Proszę podać ulicę.
Proszę podać kod pocztowy.
Proszę podać miasto.
Proszę wybrać województwo.
Proszę podać pocztę.

4. Wykształcenie

Proszę podać nazwę szkoły.
Proszę podać miejscowość.
Proszę podać rok ukończenia.
"Oświadczam, że uzyskałem / am wykształcenie średnie oraz posiadam świadectwo dojrzałości."

5. Dane dodatkowe

Status niepełnosprawności
Wybór języka obcego
¹ zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, wybór będący kontynuacją języka obcego,
² zaznaczyć język drugiego wyboru, który byłby nauczany w przypadku nie możności utworzenia lektoratu języka pierwszego wyboru
Uwaga!
- utworzenie lektoratu możliwe w przypadku wymaganej ilości zgłoszeń
- na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny do danego poziomu zaawansowania
angielski niemiecki rosyjski inny
Język ¹
Język II wybór ²
Logotyp EU
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego